Salgs og leveringsbetingelser

 • Opgivne priser er ekskl. moms, med mindre andet er angivet.
 • Billedmaterialet må ikke videresælges, udlånes eller på anden måde overdrages.
 • Digital videreudnyttelse af billeder f.eks. på internettet må kun ske efter skriftlig aftale med fotografen.
 • Alle billeder leveres i henhold til gældende lov om ophavsret.
 • Køber påtager sig det fulde ansvar for misvisende og ærekrænkende tekster i forbindelse med offentliggørelse.
 • Ved kommerciel brug af et billede påhviler det køber at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer.
 • Ved publicering af et billede, hvor anden ophavsmands værk indgår, er køber ansvarlig for eventuelle økonomiske krav fra denne.
 • Billederne må ikke udsættes for sammenkopiering, elektronisk manipulation etc. uden fotografens skriftlige tilladelse.
 • Ved offentliggørelse skal fotografens navn anføres, f.eks. “Foto: Flemming Bo Jensen“. Ved udeladelse af fotografens navn, forbeholder fotografen sig retten til at debitere et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede billedepris.
 • Det påhviler køber at meddele fotografen samtlige ikke aftalte benyttelser inden 30 dage fra udgivelsesdagen. I modsat fald debiteres et tillæg på 100 % oven i den i forvejen samlede billedepris.
 • Betalingsbetingelser: Netto kontant. Betalingsfrist: Se hver enkelt faktura.
 • Hvis betalingsdato overskrides, beregnes 1 % i rente, porto og administrationsudgifter pr. påbegyndt måned, dog min. 100 kr. Hertil kommer gebyrer i henhold til rentelovens regler.
 • Hvis ikke andet er aftalt, leveres billederne digitalt (fx via Dropbox eller Wetransfer) i fuld størrelse og i JPG-format.